1 דקות קריאה

הלוגיסטיקה המעגלית עוזרת ותומכת בישום הכלכלה המעגלית

הכלכלה המעגלית הינה מודל כלכלי המבקש לצמצם את השימוש במשאבים הטבעיים של כדור הארץ. בשונה מכלכלה לינארית בה מוצר מסיים את חייו בתום שימוש יחיד, המעגלית מציעה להשתמש במוצרים שוב ושוב. ברור לכל כי המודל המעגלי עדיף לשמירה על הכדור וחסכני בניצול משאבים. את החסכון המודל מציע להפנות לצמיחה. הכלכלה המעגלית מציעה פתרונות למוצר, לאריזה או לשניהם גם יחד ותומכת בשתי אפשרויות לפעילות: מחזורית - להשתמש במוצרים בשימוש חוזר. מיחזורית – למחזר את המוצר בתום השימוש.

ברחבי העולם זיהו כבר כי מודל הלינארי בכלכלה העולמית גורם לבזבוז משאבים רחב היקף והחלה פעילות ענפה לצמצום הדילול של משאבי הטבע. הרצון לשמור על משאבי הכדור חובק עולם כשאו"ם מוביל את התהליכים הללו במשותף עם ארגונים, מדינות ותאגידי ענק. 

יישום פתרון של כלכלה מעגלית הוא תהליך מורכב ותלוי בארבעה גורמים עיקריים: מודל כלכלי, תכנון מוצר, שותפות במעגל ופתרון לוגיסטי נכון.

לוגיסטיקה מעגלית, לוגיסטיקה כלכלית, כלכלה מעגלית, הפורום ללוגיסטיקה מעגלית

המוטיבציה ליישום כלכלה מעגלית 

יכולה להגיע ממספר מניעים: תכנית התייעלות, רגולציה ואכיפה, תקצוב ממשלתי, מענה לביקושים בשוק, ורצון ליצירת ערך לפירמה. 

מדידת ההצלחה של כלכלה המעגלית

יכולה להתבטא בערכים כספיים, תדמיתיים, וחברתים-קיימותיים. ההצלחה של יישום כלכלה מעגלית תלויה במספר גורמים. מאחר במעגל מספר משתתפים ייתכן וחלקם יהיו  אדישים למודל ולאחרים שינוי מצב קיים יהווה בעיה והם יגלו התנגדות. 

לוגיסטיקה מעגלית, כלכלה מעגלית, נעם הנקין, קיימות ולוגיסיטקה

על מנת להצליח ביישום מודל של כלכלה מעגלית צריך לטפל בארבעה יסודות:

המודל העסקי

סוג המוצר, השווקים, המשתמשים, השותפים וההשלכה הכלכלית – כל אלו צריכים להילקח בתכנון הפתרון המוצע.
המודל לשימוש חוזר שונה ממודל למיחזור.
במוצרים לשימוש החוזר המודל הכלכלי יציע בדרך שרות כתחליף למוצר.

תכנון המוצר 

הכלכלה הלינארית המתייחסת בעיקר לעלות, נראות ופונקציונליות השימוש במוצר. תכנון למוצר מעגלי יתחשב לכמות גדולה יותר של נתונים. תהליך התכנון של מוצרים לשימוש רב פעמי ייקח בחשבון  גם אורך החיים, עמידות, תחזוקה, שדרוג, שיפוץ, מודולריות והקטנת נפח באחסון. מוצרים המיועדים למיחזור יתוכננו כך שיהיה אפשרי לאסוף אותם בתום השימוש ויאפשרו תהליכי מיחזור יעילים.

שותפות

מוטיבציה חיובית במעגל קריטית להצלחת היישום. רווח כלכלי הוא גורם מאחד וחשוב ליצור באמצעותו הסכמה רחבה לפתרון המעגלי. פעילות המעגל עשויה להתרחש במדינות שונות, בשפות שונות, ובמטבעות שונים. אסטרטגיה של חלוקת רווחים ותגמול ראוי תעזור לתרגם את ההתנגדות להסכמה.הפורום ללוגיסטיקה מעגלית, קיימות ולוגיסטיקה, שרשרת אספקה וקיימות, שמירה על האקלים ולוגיסטיקה, לוגיסטיקה מעגלית, כלכלה מעגלית

לוגיסטיקה

הלוגיסטיקה משלימה ומאחדת את כל היסודות לכלכלה המעגלית, ומאפשרת לאחד את השותפות  במעגל. מאחר ומערכות הלוגיסטיקה בעולם משוחחות באופן טבעי 24/7 הן מפתח זמין להגברת המוטיבציה בין השותפים וביישום בחלוקת הרווחים. הלוגיסטיקה מתאימה את הפעילות שלה לשתי האפשרויות של הכלכלה המעגלית:האופי השונה של הכלכלה המעגלית למוצרים לשימוש רב פעמי או למחזור דורש מהלוגיסטיקה התנהלות שונה.

הלוגיסטיקה המחזורית – אלו הן הפעולות הלוגיסטיות התומכות בפעילות של מוצרים לשימוש רב פעמי כגון השכרה, איסוף, תחזוקה, אחסנה, תיקון, ניקוי, שדרוג, שינוי, ניהול מלאי ואספקה חוזרת. 

הלוגיסטיקה המיחזורית – אלו הן הפעולות התומכות בפעילות של מוצרים המיועדים למיחזור כגון איסוף, מיון, הפצה, גריסה, מיחזור, אחסון, מכירה והספקה של חומר הגלם הממוחזר. הלוגיסטיקה מגיבה לביקושים, ומסלול הפעילות הנוכחי שלה נע בין שער המפעל לדלת הלקוח. הטכנולוגיה המשופרת מציבה את הלוגיסטיקה בעיני המשתמש כשקופה. מעקב אחרי תנועה של מטען מדווח מיקום, כשבפועל ההוא משונע בין מערכות לוגיסטיות מיומנות באוויר, בים, וביבשה.

אז מהי לוגיסטיקה מעגלית?

הפורום ללוגיסטיקה מעגלית, לוגיסטיקה מעגלית, כלכלה מעגלית, נעם הנקין

הלוגיסטיקה המעגלית מרחיבה את נוכחותה בשני אזורי פעילות שהלוגיסטיקה הלינארית לא לוקחת בהם חלק – המפעל והלקוח. בכך מאפשרת הלוגיסטיקה המעגלית את יישום המודל הכלכלי-מעגלי. 

מאחר והלוגיסטיקה היא הגורם הפיזי המקשר בין היצרן ללקוח, היא משמשת הגשר המרכזי ליישום המודל. הרחבת הפעילות של הלוגיסטיקה המעגלית באה לידי ביטוי ביסודות הכלכלה המעגלית.

מודל עסקי – המודל המעגלי מתכנן מראש מסלול נוסף על זה של הלינארי החד-כיווני. המודל נדרש ללמוד את היכולות הלוגיסטיות להחזרת המוצר לשימוש חוזר או למיחזור. הכרחי לבנות מודל המשלב מראש בתוכו פתרונות לוגיסטיים התומכים בכלכלה מעגלית. לעיתים הלוגיסטיקה תידרש לפתח יכולות חדשות לתמיכה בפתרון המעגלי וחשוב שאלו יבחנו כבר בשלב התכנון.

תכנון מוצר - ללוגיסטיקה ידע נצבר רב היכול לעזור לתכנון נכון של המוצר המעגלי. סביבת השילוח של המוצר, תהליך האיסוף מהלקוח והעברה לשימוש חוזר או למיחזור הם נתונים המוכרים למערכות הלוגיסטיות. תכנון נכון יתחשב בנתונים אלו ובכך יעזור להצלחת המודל.

שותפות – המערכות הלוגיסטיות משוחחת ברחבי הכדור באופן שוטף בכל שפה, מטבע, אמצעי תחבורה ואמצעי קשר. הלוגיסטיקה יודעת להתאים את עצמה לתרבויות, נהלי מסחר, רגולציות, אמצעי אחסון, דרכי גישה וטכנולוגיות. הלוגיסטיקה מציפה תקלות ומתקנת תוך כדי תנועה. הגמישות הטבעית של הלוגיסטיקה מאפשרת לה ליצור את השותפות וההסכמה ההכרחיים להטמעת מודלים בכלכלה מעגלית.

ללוגיסטיקה המעגלית יש את הכישרון לחלוק את המידע והידע משלב תכנון המודל והמוצר ועד לשלב השותפות והיישום של הפתרון המעגלי. אנשי הלוגיסטיקה ניחנים בנחישות, יוזמה, ושליטה טכנית ומכירים את השותפים במעגל. הם מפתח חשוב ליישום מוצלח של מודל כלכלה מעגלית.

שתפו את אנשי הלוגיסטיקה שלכם, הם יעזרו לכם ליישם כלכלה מעגלית באמצעות לוגיסטיקה מעגלית.

המאמר נכתב על ידי נעם הנקין, מנכ"ל ושותף אקוהנדלינג

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.