1 דקות קריאה

תקציר ההרצאה:

הרגולציה הסביבתית מטילה אחריות על יצרני המוצרים ההולכת וגדלה על פני ציר הזמן. המהנדסים המתכננים את המוצרים חייבים להתחשב כיום בהנחיות שמקורן בהגנה על הסביבה כשהם בוחרים את החומרים מהם יורכב המוצר.הרגולציה הסביבתית מטילה אחריות על יצרני המוצרים ההולכת וגדלה על פני ציר הזמן. המהנדסים המתכננים את המוצרים חייבים להתחשב כיום בהנחיות שמקורן בהגנה על הסביבה כשהם בוחרים את החומרים מהם יורכב המוצר.אירופה מובילה את החקיקה הסביבתית בעולם ובאיחוד האירופאי נחקקו והוטלו מגבלות על הרכב המוצרים. חלק מההנחיות נכנסו כבר לתוקף והחלתן של אחרות עוכב מעט על מנת לאפשר התארגנות. האיחוד האירופאי רואה בגורם שהכניס מוצר לשטחו כגורם האחראי להוצאתו מהאיחוד או למחזרו בצורה האופטימלית. גם היצואנים הישראלים נתקלים כיום בדרישות בהגבלות והיטלים כספיים בתהליך הכנסת המוצרים לאיחוד האירופאי.כתוצאה מהחקיקה הסביבתית החלו קמים גופים עסקיים המספקים מגוון שירותים על מנת לעזור ליצרנים, בתוך האיחוד ומחוצה לאיחוד, להתמודד באופן המיטבי עם החקיקה הסביבתית המחמירה. השירותים הללו פועלים בארבעה מישורים שונים המקימים יחסי גומלין אלו עם אלו.תכנון  – יעוץ והכוונה בבחירת החומרים הנכונים ליצור מוצר שיעמוד בדרישות התקנים החדשים כמו: RoHS, REACH ,  SCIP ואחרים. תכנון נכון של המוצר והאריזה שלו על פי התקנים הללו יאפשרו את רישום המוצר במערכת האיחוד האירופאי ויוזילו את עלויות ההיטלים והמיחזור במידה וידרשו.רישום – על מנת להכניס מוצר לאיחוד נדרש לרשום את הרכבו ולאשר את הכנסתו מראש. תכנון נכון של הרכב המוצר יאפשר כניסה חלקה וזולה של המוצר לשטח האיחוד. פעולת הרישום צריכה להיעשות ע"י הגורם המכניס את המוצר לאיחוד או מי מטעמו.איסוף / מחזור – כל מוצר הנכנס לאיחוד צריך לצאת ממנו בדרך של איסוף בחזרה (לוגיסטיקה מחזורית -take-back )  או בתהליך מחזור (לוגיסטיקה מיחזורית - Recycling). ביצוע פעולות לוגיסטיות אלו הן באחריות הגורם שהכניס את המוצר לאיחוד. היצואן הישראלי צריך לחבור לגורם לוגיסטי מקומי שיספק לו שירותים כאלו.דיווח – לאחר איסוף או מיחזור המוצר צריך לדווח במערכת הדיווח האירופאית על הביצוע. פעולה זו חשובה מאחר והיא מאזנת את כמות החומר שנכנס לאיחוד על ידי היצואן. פעולת הרישום צריכה להיעשות ע"י הגורם המכניס את המוצר לאיחוד או מי מטעמו. 


להקלטה של ההרצאה:  

למצגת מההרצאה:

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.